Medlemsbetingelser


GENERELT:
Når du opretter dit medlemskab i FitnessX, accepterer du FitnessX medlemsbetingelser, Datapolitik, og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail.

VARIGHED AF MEDLEMSKAB: 
Dit medlemskab i FitnessX er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.

MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE: 
Medlemskortet er personligt og misbrug medfører et gebyr jf. FitnessX prisliste samt evt. bortvisning. Du skal hente dit medlemskort i et FitnessX center i bemandingstiden, senest 14 dage efter din indmeldelse. Har du ved indmeldelse et gammelt medlemskort, kan du genaktivere dette. Har du ikke et gammelt medlemskort, skal du betale for at få et nyt medlemskort, jf. FitnessX prisliste.

Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du købe et nyt. Prisen for et nyt medlemskortfremgår af FitnessX prisliste. Hvis du glemmer dit medlemskort, kan du mod betaling af et gebyr træne alligevel. Gebyr fremgår af FitnessX prisliste.

TIL- OG AFMELDING AFHOLDRESERVATION:
Du kan til- og afmelde dig hold på FitnessX hjemmesiden, App eller via check-in skærmene i centeret. Er du forhindret i at komme til din holdreservation, skal du melde afbud senest 2 timer før holdstart. Hvis du ikke 1) afmelder din holdreservation i tide (gælder også hvis du står på venteliste) eller 2) fremmøder dig på holdet senest 10 min før holdstart, bliver du opkrævet et gebyr for manglende fremmøde som det fremgår af FitnessX prisliste.

BETALING &BETALINGSAFTALE:
Du skal betale månedligt forløbende medlemskab samt et administrationsgebyr, som fremgår af FitnessX prisliste. Når du afhenter dit medlemskort, betaler du for evt. medlemskort samt for medlemskabet fra starttidspunktet og frem til slutningen af indeværende måned. Derefter betales dit medlemskabsamt de køb, du foretager i centeret, ved automatisk kortrækning (DIBS). Dit medlemskab og dine køb betales hver d. 1. i en måned. Tilmelding til automatiskkorttrækning (DIBS) sker i forbindelse med afhentning af dit medlemskort i centeret eller på din personlige profil på Fitnessx.dk.  

UNDER 18 ÅR: 
Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem i FitnessX. Hvis du er under 18 år, kan du indmelde dig på FitnessX hjemmeside. Du skal herefter møde op i et FitnessX center med en forælder, for at få udleveret dit medlemskort. Din forælder skal stå som betaler af dit medlemskab (Anden Betaler).

MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL: 
Du kan benytte dit FitnessX medlemskort som betalingsmiddel i vores centre, herunder til køb af produkter i automater. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af FitnessX. Dine køb opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Hvis du har en Anden Betaler, hæfter denne for dine køb på medlemskort, hvor du har brugt medlemskort som betaling.

MANGLENDE BETALING: 
Betales dit medlemskab og evt. køb ikke til den aftalte tid, kan FitnessX lukke for dit medlemskab og opkræve alle udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne eller bruge dit medlemskort som betalingsmiddel, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til FitnessX.

PAUSE:
 
Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker, dog maksimalt for en periode på 6 måneder ad gangen. Find priser på FitnessX prisliste. Pausen oprettes ved henvendelse i et FitnessX center eller via mail til dit lokale FitnessX center. Når du opretter en pause, skal du opgive start- og slutdato for pauseperioden.

OPSIGELSE AF LØBENDE MEDLEMSKAB: 
Du kan altid opsige dit medlemskab med en varsel på løbende måned plus 1 måned. Opsigelse kan ske online på din personlige profil, ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail til dit lokale FitnessX center. Din opsigelse er gældende fra den dag, FitnessX modtager den, og du har modtaget en kvittering på din opsigelse fra FitnessX. Du kan ikke opsige dit medlemskab, så længe dit medlemskab er på pause. Er dit medlemskab sat på pause, skal du aktivere det igen, hvorefter du kan opsige medlemskabet med gældende varsel.

UDELUKKELSE AF ET MEDLEM: 
I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller personalets anvisninger, kan FitnessX lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

DOPING:
Du må ikke bruge, sælge elleroverdrage dopingmidler, besidde dopingmidler med henblik på overdragelse til andre eller medvirke til at en anden person bruger doping. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE: 
Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FitnessX. Al træning sker på eget ansvar.

VÆRDIGENSTANDE: 
FitnessX anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab undertræning. FitnessX er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade.

MEDLEMSINFORMATION: 
FitnessX udsender løbende mails og SMS’er med relevant information omkring dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret.

FORTRYDELSE AF KØB: 
Når du køber dit medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, dit medlemskab blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til dit lokale FitnessX center på e-mail. Fortrydelsesretten bortfalder, når du har afhentet dit medlemskort og taget dit medlemskab i brug

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER: 
FitnessX kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Dertil enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på FitnessX prisliste. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser, vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft, pr e-mail og ved opslag i centeret. FitnessX kan lave uvæsentlige ændringer med 2 ugers varsel ved opslag i centeret.